Cannaba Organics
Nieswoiste zapalenie jelit - kannabigerol (CBG) łagodzi stan zapalny jelita grubego 0

Nieswoiste zapalenie jelit - kannabigerol (CBG) łagodzi stan zapalny jelita grubego

Nieswoiste zapalenie jelit (IBD) charakteryzuje się przewlekłym i nawracającym stanem żołądkowo-jelitowym, w tym głównie wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) i chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD) i jest nieuleczalną chorobą, która dotyka miliony ludzi w krajach uprzemysłowionych. Naukowe dowody sugerują, że używanie CBG może mieć pozytywny wpływ na pacjentów z IBD, ale nie tylko. CBG występuje w roślinach konopi siewnej (Cannabis sativa) i ma duży potencjał terapeutyczny działając na układ endokannabinoidowy. Badania ukazują, że CBG działa przeciwzapalnie, przeciwgrzybiczo oraz ma właściwości neuroprotekcyjne na układ nerwowy, co jest obiecującymi podwalinami do badań nad cbg w kontekście chorób układu nerwowego, np. choroby Huntingtona czy stwardnienie rozsiane. W niniejszym badaniu wykazaliśmy, że CBG, niepsychotropowy fitokannabinoid, wywiera działanie zapobiegawcze i lecznicze w modelu zapalenia jelita grubego modelu DNBS zapalenia jelita grubego, a także osłabia zarówno produkcję azotynów w makrofagach i produkcję reaktywnych form tlenu (ROS) w komórkach nabłonka jelitowego.

Czym charakteryzują się choroby zapalne jelit?

Choroba IBD obejmuje przewlekłe schorzenia zapalne, takie jak choroba Leśniowskiego-Crohna (CD) i wrzodziejące zapalenie jelita grubego (UC). Charakteryzuje się bólem brzucha, biegunką, krwawieniem i zaburzeniami wchłaniania. Jej zachorowalność rośnie na całym świecie, a choroba pozostaje nieuleczalna. W ciągu ostatnich 50 lat zachorowalność i rozpowszechnienie IBD wzrosły do 8-14/100 000 i 120-200/100 000 przypadków odpowiednio dla UC oraz 6-15/100 000 i 50-200/100 000 przypadków odpowiednio dla CD. Konwencjonalne terapie IBD obejmują aminosalicylany, kortykosteroidy, tiopuryny, metotreksat i leki przeciwczynnikowi martwicy nowotworowej. Chociaż te leki mogą być skuteczne, ich długotrwałe stosowanie może powodować poważne skutki uboczne, mające szkodliwy wpływ na jakość życia pacjentów. Dlatego konieczne jest opracowanie nowych podejść z mniejszymi skutkami ubocznymi do leczenia nieswoistego zapalenia jelit.
 
choroba zapalna jelit
 
Choroba zapalna jelit
 

Kannabinoidy a IBD

Doniesienia sugerują, że pacjenci z IBD odczuwają ulgę po zapaleniu suszu konopi. Ostatnie retrospektywne badania obserwacyjne, wykazujące powszechne stosowanie konopi przez pacjentów z nieswoistym zapaleniem jelit w celu złagodzenia objawów, potwierdziły takie raporty. Ponadto pilotażowe badanie prospektywne wykazało, że leczenie inhalowaną konopią poprawiło jakość życia pacjentów z długotrwałą CD i UC. W Izraelu medyczna marihuana została legalnie zarejestrowana do paliatywnego leczenia zarówno CD, jak i UC. Tetrahydrokannabinol (THC), główny psychoaktywny składnik marihuany, który aktywuje receptory kannabinoidowe (CB1 i CB2), oraz kannabidiol (CBD), najlepiej zbadany spośród tzw. niepsychoaktywnych kannabinoidów, wcześniej wykazały w badaniach, że łagodzą doświadczalne zapalenie okrężnicy u gryzoni.

Czym jest kannabigerol (CBG)?

Kannabigerol (CBG) to niepsychoaktywny kannabinoid - wyizolowany w 1964 roku przez Gaoni'ego i Mechoulama. Relatywnie niewiele badań miało na celu zbadanie działań farmakologicznych tego związku. CBG działa przeciwproliferacyjne, przeciwbakteryjne i przeciw jaskrze, a także antagonizuje efekt przeciwwymiotny CBD i nie powodując zmniejszenia apetytu. Potencjalne cele działania CBG obejmują kanały receptorów potencjałów jonowych (TRP), enzymy cyklooksygenazy (COX-1 i COX-2), a także receptory kannabinoidowe, 5-HT1A i alfa-2 adrenergiczne.
W najnowszym badaniu ukazano wpływ CBG w eksperymentalnym modelu zapalenia okrężnicy u myszy. Aby dokładniej scharakteryzować działanie CBG, oceniono wpływ tego fitokannabinoidu na makrofagi otrzewnowe i komórki nabłonka jelitowego.

Najnowsze badania wpływu CBG na stan zapalny jelit

W najnowszym badaniu zbadano wpływ kannabigerolu (CBG), niepsychotropowego kannabinoidu pochodzącego z konopi siewnej, w mysim modelu zapalenia jelita grubego. Zapalenie wywołano poprzez podanie dinitrobenzenosulfonianu (DNBS) do jelita grubego. Zapalenie oceniano przez analizę markerów/parametrów zapalnych (stosunek wagi jelita grubego do długości jelita i aktywność mieloperoksydazy), analizę histologiczną i immunohistochemię; poziomy interleukiny-1b, interleukiny-10 i interferonu-g, a także syntazy tlenku azotu indukowalnego (iNOS) i cyklooksygenazy-2 (COX-2), aktywność dysmutazy ponadtlenkowej miedzi i cynku (SOD). Mysie makrofagi i komórki nabłonka jelitowego użyto do oceny wpływu CBG na produkcję tlenku azotu i stres oksydacyjny, odpowiednio. Kannabigerol (CBG) zmniejszył stosunek wagi jelita grubego do długości jelita, aktywność mieloperoksydazy i ekspresję iNOS, zwiększyło aktywność SOD i znormalizowało zmiany interleukiny-1b, interleukiny-10 i interferonu-g związane z podaniem DNBS. W makrofagach CBG zmniejszyło produkcję tlenku azotu i białka iNOS (ale nie mRNA). Rimonabant (antagonista receptora CB1) nie zmienił wpływu CBG na produkcję tlenku azotu, podczas gdy SR144528 (antagonista receptora CB2) dodatkowo zwiększył efekt hamujący CBG na produkcję tlenku azotu. Podsumowując, stosowanie CBG złagodziło zapalenie, zmniejszyło produkcję tlenku azotu w makrofagach (efekt modulowany przez receptor CB2) i zmniejszyło powstawanie ROS w komórkach nabłonka jelitowego. CBG może być brane pod uwagę do eksperymentów klinicznych u pacjentów z IBD.

Efekty badań wpływu kannabigerolu (CBG) na stan zapalny jelit

Lecznicze działanie CBG zostało potwierdzone przez immunohistochemię. W normalnej błonie śluzowej okrężnicy, obszar dominującej proliferacji komórkowej lokalizuje się w dolnej części krypt jelita. W okrężnicy myszy traktowanych DNBS, zaobserwowano całkowitą martwicę z immunoreaktywnością na komórkach zapalnych i w kilku pozostałych elementach powierzchni. Kannabigerol (CBG) w dawce 30 mg/kg, podany po zapaleniu, częściowo przeciwdziałało działaniu DNBS na proliferację komórkową, jego aktywność mitotyczna ograniczała się do dolnej połowy błony śluzowej (tj. dojrzałe komórki powierzchniowe nie były w stanie proliferacyjnym). Leczenie CBG (30 mg/kg) całkowicie znosiło zwiększoną przepuszczalność jelit indukowaną przez DNBS.

Obiecujący efekt wpływu CBG na błonę śluzową jelit

W artykule ukazano, że CBG ma właściwość chroniącą błonę śluzową jelit, redukując stres oksydacyjny. Mierzono aktywność SOD, istotnej obrony antyoksydacyjnej w jelitach oraz produkcję ROS, główną siłę niszczącą tkankę, znacząco przyczyniającą się do patogenezy IBD. Wcześniej pokazano, że inny fitokannabinoid, a mianowicie kannabidiol (CBD), wykazywał aktywność antyoksydacyjną w komórkach ludzkiego raka jelita grubego. Tu stwierdzono, że CBG przywracała obniżoną aktywność SOD indukowaną podaniem DNBS w tkankach okrężnicy, a także zmniejszała produkcję ROS indukowaną reagentem Fentona w komórkach nabłonka jelit myszy. Wyniki te sugerują, że leczniczy efekt CBG może wynikać, przynajmniej częściowo, z jego działania antyoksydacyjnego.
Wyniki analiz pokazują, że niepsychotropowy kannabinoid roślinny CBG wykazuje efekty ochronne w mysim modelu eksperymentalnym IBD. Efekt CBG był związany z modulacją poziomów cytokin (IL-1b, IL-10 i interferon-g) oraz downregulacją ekspresji iNOS (ale nie COX-2). Badania na makrofagach otrzewnowych sugerują, że CBG hamuje produkcję tlenku azotu pochodzącego od iNOS i że ten efekt może być negatywnie modulowany przez receptory kannabinoidowe CB2. Ponadto, CBG wykazuje efekty antyoksydacyjne w zapalonym jelicie oraz w komórkach nabłonka jelit wystawionych na stres oksydacyjny. Ogólnie rzecz biorąc, te wyniki mogą stanowić podstawę farmakologiczną do wyjaśnienia, przynajmniej częściowo, korzystnych efektów preparatów konopnych obserwowanych u pacjentów z IBD stosujących konopie. Z perspektywy terapeutycznej, nasze wyniki sugerują, że kannabigerol (CBG) w leczeniu IBD może stanowić nową szansę terapeutyczną.

Źródło

  1. "Beneficial effect of the non-psychotropic plant cannabinoid cannabigerol on experimental inflammatory bowel disease" Francesca Borrelli, Ines Fasolino, Barbara Romano, Raffaele Capasso, Francesco Maiello, Diana Coppola, Pierangelo Orlando, Giovanni Battista, Ester Pagano, Vincenzo Di Marzo, Angelo A. Izzo

Poznaj odpowiedzi na ważne pytania na temat nieswoistego zapalenia jelit

(FAQ)

Jak objawia się nieswoiste zapalenie jelit?

Nieswoiste zapalenie jelit objawia się przewlekłym i nawracającym stanem żołądkowo-jelitowym, w tym głównie wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (UC) i chorobą Leśniowskiego-Crohna (CD) i jest nieuleczalną chorobą, która dotyka miliony ludzi w krajach uprzemysłowionych. Charakteryzuje się bólem brzucha, biegunką, krwawieniem i zaburzeniami wchłaniania.

Komentarze do wpisu (0)

Logowanie/Rejestracja
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wybrane dla Ciebie
Olejek CBD 5% bez chlorofilu w buteleczce 10 ml
Olejek CBD 5% bez chlorofilu w buteleczce 10 ml

48,60 zł

Cena regularna: 54,00 zł

Najniższa cena: 48,60 zł
szt.
Dwufazowe serum CBD do twarzy (600 mg CBD / 30 ml)
Dwufazowe serum CBD do twarzy (600 mg CBD / 30 ml)

107,10 zł

Cena regularna: 119,00 zł

Najniższa cena: 107,10 zł
szt.
Krem CBD do twarzy na noc (300 mg CBD / 30 ml)
Krem CBD do twarzy na noc (300 mg CBD / 30 ml)

62,10 zł

Cena regularna: 69,00 zł

Najniższa cena: 65,55 zł
szt.
Olejek CBD 5% z olejem MCT w buteleczce 10 ml
Olejek CBD 5% z olejem MCT w buteleczce 10 ml

48,60 zł

Cena regularna: 54,00 zł

Najniższa cena: 48,60 zł
Olejek CBDA + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml
Olejek CBDA + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml

58,50 zł

Cena regularna: 65,00 zł

Najniższa cena: 58,50 zł
szt.
Olejek CBN + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml
Olejek CBN + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml

75,60 zł

Cena regularna: 84,00 zł

Najniższa cena: 67,00 zł
szt.

Baza wiedzy

  

A

anandamid

B

beta-kariofilen

blog konopny

Bogdan Jot

biblia cbd

C

cannabidiol

cannabidiolic acid

CBD

CBD dla kota

CBD dla psa

CBD dla seniora

CBD działanie

CBD krem

CBD na odchudzanie

CBD na sen

CBD nie działa?

CBD przeciwwskazania

CBD w walce z rakiem

CBD właściwości

CBDA

CBDA a CBD

CBG

CBG a CBD

CBG działanie

CBN

choroba zwyrodnieniowa stawów u psów a CBD

choroby naczyniowe

co to jest CBD?

cytochrom P450 (CYP)

czerniak

D

E

efekt otoczenia

ekstrakcja alkoholowa

endokannabinoidy

endometrioza

F

fibromialgia

fitokannabinoidy

flawonoidy konopne

full spectrum

G

GABA

glejak wielopostaciowy

Golden Cannabis

H

homeostaza

I

immunosescencja

J

jak rzucić palenie

K

kannabidiol

kannabidiol leczy

kannabigerol

kannabinoidy

kannabinol

kosmetyki konopne

kosmetyki z CBD

krem CBD

krople CBD

krople CBD 10

krople CBD dla kota

krople CBD dla psa

krople CBD na sen

krople CBG

książki o CBD

L

ligand

Ł

M

metabolizm pierwszego przejścia

migrena

N

niedobór endokannabinoidów

niedoczynność tarczycy

nieswoiste zapalenie jelit

nikotyna a CBD

neuroprzekaźnik

O

olej CBD 10

olej CBD 30

olej CBD 5%

olej CBD nie działa?

olej CBD właściwości

olej CBD+CBDA

olej konopny

olej konopny CBD 30

olejek CBD

olejek CBD 5

olejek CBD 5 procent

olejek CBD 500 mg

olejek CBD 10

olejek CBD 10 procent

olejek CBD 20

olejek CBD 20 procent

olejek CBD 30

olejek CBD 30 procent

olejek CBD dawkowanie

olejek CBD dla kota

olejek CBD dla psa

olejek CBD dla zwierząt

olejek CBD działanie

olejek CBD jak stosować

olejek CBD opinie

olejek CBD skutki uboczne

olejek CBD+CBG

olejek CBDA

olejek CBG

olejek CBN

olejek konopny

olejek konopny CBD 5

olejek konopny CBD 10

olejek konopny CBD 20

olejek na sen

olejki CBD

P

padaczka lekooporna

padaczka u psa a CBD

pasta do zębów z CBD

problemy ze snem

próchnica zębów

PTSD

R

rak piersi

rak prostaty

rak jelita grubego

receptory 5-HT1A

receptory CB1

receptory CB2

receptory kannabinoidowe

reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

S

sarkopenia

serum CBD

skutki uboczne CBD

stany lękowe

syntetyczne kannabinoidy

T

terpeny konopne

THC

THC a CBD

trądzik

trichomy

U

udar mózgu

układ endokannabinoidowy

układ endokannabinoidowy u zwierząt

W

witamina D

X

Y

Z

zapalenie dziąseł

zapalenie dziąseł u kotów

zespół jelita drażliwego

zespół napięcia przedmiesiączkowego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
-->
Sklep internetowy Shoper Premium