Cannaba Organics
Rak prostaty - Kannabidiol (CBD) hamuje proces namnażania komórek nowotworowych 0

Rak prostaty - Kannabidiol (CBD) hamuje proces namnażania komórek nowotworowych

Rak prostaty (PC) to najczęściej wykrywany nowotwór poza skórą i druga najczęstsza przyczyna zgonów związanych z nowotworami u mężczyzn. Wczesne stadia nowotworu są zależne od androgenów i mogą być kontrolowane poprzez procedury chirurgiczne, ale nawroty mają poważny wpływ na wskaźniki zachorowalności i śmiertelności. Ryzyko rozwoju raka prostaty u mężczyzn jest ściśle związane z historią chorób w rodzinie.
Prognoza dla chorych mężczyzn z rakiem prostaty zależy od stopnia zaawansowania nowotworu w chwili pierwotnego rozpoznania, głównie na podstawie badań PSA i badania palpacyjnego przez odbytnicę. W przypadku raka prostaty z przerzutami, gdy choroba jest zaawansowana, nie ogranicza się już tylko do narządu, obejmując głównie węzły chłonne i/lub kości. Obecnie nie istnieje skuteczna metoda leczenia tego rodzaju raka prostaty, a skierowane terapie na komórki raka prostaty mogą być bardziej obiecującą strategią terapeutyczną. Ostatnie badania ukazały, że konopie mogą pomóc w leczeniu raka prostaty. 

Charakterystyka raka prostaty

Prostata to męski gruczoł wielkości orzecha włoskiego. Rak prostaty, zwany również rakiem stercza (prostata to inaczej stercze) lub rakiem gruczołu krokowego, to nowotwór złośliwy rozwijający się w gruczole otaczającym cewkę moczową. Najczęściej pojawia się on tuż pod pęcherzem moczowym. W większości przypadków (około 95%), jest to rak gruczołowy, zwany również gruczolakorakiem. Nowotwór prostaty na początku może przebiegać bezobjawowo. Dolegliwości w pierwszym etapie mogą mylnie przypominać symptomy łagodnego rozrostu stercza. Wśród wczesnych objawów raka prostaty wymienia się zwłaszcza:
  • Odczucie ciągłego parcia na oddawanie moczu,
  • Nagłe, trudne do opanowania parcie na mocz,
  • Ból i pieczenie podczas mikcji,
  • Trudności w rozpoczęciu oddawania moczu,
  • Wrażenie niepełnego opróżnienia pęcherza po oddaniu moczu,
  • Częste oddawanie moczu w nocy,
  • Wąski strumień moczu,
  • Dolegliwości bólowe w okolicy krocza i podbrzusza.
W miarę postępu choroby pojawiają się dodatkowe objawy raka prostaty. Mogą to obejmować krwinkomocz, czyli obecność czerwonych krwinek w moczu. Warto zaznaczyć, że nie zawsze jest to widoczne gołym okiem i może wymagać badania laboratoryjnego. Narastający rak prostaty może prowadzić do zastoju moczu w pęcherzu, co z kolei może skutkować wodonerczem – zatrzymaniem moczu w moczowodach i miedniczce nerkowej. W przypadkach przewlekłych lub zaawansowanych może dojść do niewydolności nerek.
Rak prostaty w zaawansowanym stadium - w skrajnych przypadkach może objawiać się bólem w podbrzuszu i odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Chorzy doświadczają spadku apetytu, utraty masy ciała, osłabienia, trudności w osiągnięciu wzwodu, bolesnej ejakulacji, męczliwości i wyczuwalnego guza w gruczole krokowym. Nowotwór może również przerzutować się do okolicznych węzłów chłonnych i innych narządów, najczęściej do kości. Oczywistym jest, że podczas pojawienia się jakichkolwiek objawów ze strony gruczołu krokowego, należy niezwłocznie udać się do urologa, celem zdiagnozowania zmian. Zwiększa to szansę na wyleczenie raka.
 
Stadia rozwojowe raka prostaty
 
Stadia rozwojowe raka prostaty
 

Kannabinoidy a nowotwory

Historia wykorzystywania kannabinoidów zawartych w ekstraktach konopnych w medycynie ma swój początek około 500 roku p.n.e. w Azji oraz w tradycyjnej medycynie chińskiej. Ostatnio pojawiły się doniesienia na temat potencjalnego działania antyproliferacyjnego, proapoptotycznego i proautofagicznego kannabinoidów na komórki nowotworowe. Receptory kannabinoidowe CB1 i CB2 posiadają siedem domen transbłonowych, są sprzężone z białkiem G, a ich aktywacja inicjuje szlaki sygnalizacyjne szeroko związane z procesami nowotworowymi. Niepsychotyczne kannabinoidy, takie jak kanabidiol (CBD), zyskały ostatnio ogromne zainteresowanie ze względu na potencjalne zastosowania zdrowotne, zwłaszcza jako obiecujące leki przeciwnowotworowe. Sprawdzono, że CBD może działać in vitro jako antagonista receptora CB1. Choć ekstrakty roślinne zawierające CBD wykazują działanie przeciwnowotworowe na liniach komórkowych prostaty, wciąż istnieje niewiele informacji na temat konkretnego mechanizmu tego działania. Dodatkowo, CBD zostało zidentyfikowane jako substancja hamująca angiogenezę nowotworu. W ramach najnowszego badania przedstawiono mechanizm śmierci komórkowej indukowanej przez CBD w linii komórkowej raka prostaty PC3, obejmujący szlaki apoptozy oraz zaangażowanie białek z rodziny NFkB/mitochondriów/komórkowego statusu redoks. 

Indukcja apoptozy przez CBD

Badania pokazują, że kannabidiol zmniejsza przeżycie komórek rakowych PC3 w sposób zależny od dawki oraz aktywuje szlaki apoptozy. W celu zbadania wpływu CBD na linii komórkowej PC3, przeprowadzono traktowanie komórek różnymi stężeniami CBD przez 48 godzin, a następnie przeprowadzono testy XTT w celu oceny współczynnika przeżycia. Wyniki pokazały, że 48-godzinne leczenie CBD spowodowało m.in stopniowy spadek przeżycia komórek w miarę wzrostu stężenia CBD. Kannabidiol może hamować rozrost tkanek gruczołu prostaty, dzięki temu zmniejsza się produkcja testosteronu i zwiększa namnażanie zdrowych komórek.
Aby dokładniej zbadać, czy CBD wywołuje śmierć komórek poprzez wewnętrzny, początkowy szlak apoptozy w komórkach PC3, przeprowadzono analizy PCR w czasie rzeczywistym z izolowanego RNA. Wyniki analizy transkryptów za pomocą PCR w czasie rzeczywistym wykazały zwiększenie ekspresji wszystkich kluczowych genów związanych z wewnętrznymi szlakami apoptozy, takich jak kaspaza 3, kaspaza 9, Bax i Bcl-2, w komórkach PC3 poddanych działaniu nośnika (CTR) lub CBD (10 μM) przez 48 godzin. Ilościowe oznaczenie za pomocą metody porównawczej Ct reakcji PCR w czasie rzeczywistym wykazało 3,95-krotne zwiększenie ekspresji kaspazy 3, 2,40-krotne zwiększenie ekspresji kaspazy 9, 3,81-krotne zwiększenie ekspresji Bax, co zostało potwierdzone również przez analizy Western blot. Wszystkie te wyniki PCR w czasie rzeczywistym sugerują aktywację wewnętrznych szlaków apoptozy pod wpływem kannabidiolu. Dla dodatkowej weryfikacji aktywności, komórkom dodano zieloną kaspazę 3/7, a traktowanie CBD w stężeniu 10 µM przez 48 godzin spowodowało indukcję aktywności kaspazy 3/7, co objawiło się zielonym zabarwieniem w większości komórek. W grupie traktowanej nośnikiem (CTR) nie stwierdzono natomiast aktywacji kaspazy 3/7.

Wpływ CBD na wzrost wewnątrzkomórkowych ROS i obniżenie poziomu glutationu

Badania nad wpływem CBD na aktywację NFkB w komórkach nowotworowych PC3 objęły analizę dalszych punktów końcowych. Pomiar reaktywnych form tlenu (ROS) wykazał 3,45-krotny wzrost w przypadku stosowania CBD. Redukcja rezerwy glutationu stanowi istotny element równowagi redoksu w komórce, a stosunek ten zmniejszył się o 50% w wyniku leczenia CBD. Pomiar potencjału mitochondrialnego wykazał znaczący spadek do 38,7% po zastosowaniu kannabidiolu w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto, poziom ATP, kluczowej cząsteczki regulującej energetykę komórkową, zmalał 0,45-krotnie.

Zmniejszenie przeżywalności komórek raka gruczołu krokowego

Zauważono, że CBD ma zdolność do zmniejszania przeżywalności komórek raka prostaty, co zależy od dawki, oraz wywołuje szlaki apoptozy poprzez aktywację kaspazy 3/7 i fragmentację DNA. Wyniki potwierdzają wcześniejsze publikacje, które sprawdzają i sugerują antyproliferacyjne i proapoptotyczne działanie CBD. Kannabidiol wykazuje także hamujący wpływ na żywotność komórek raka piersi, prowadząc do zwiększonej fragmentacji DNA i aktywacji szlaków apoptozy. Ponadto, kannabidiol ubocznie indukuje apoptozę zarówno w komórkach raka piersi, jak i raka jelita grubego. W celu lepszego zrozumienia tych procesów, zauważono aktywację genów mitochondrialnych Bax, co wskazuje na zaangażowanie wewnętrznych szlaków apoptozy. Badania przeprowadzone przez Shrivastava i in. również potwierdzają wpływ kannabidiolu na mitochondria.
Kluczowe odkrycia dotyczą regulacji w górę oraz lokalizacji p65 NFkB w komórkach PC3. Aby zgłębić ten temat, wykazano, że indukowane są dodatkowe geny efektorowe, odgrywające istotną rolę w procesie apoptozy. Wcześniejsze badania sugerują, że terapia kannabinoidami wpływa na NFkB poprzez szlaki przeciwzapalne i inne dalsze szlaki. Dodatkowo, zauważono indukcję niekanonicznych szlaków aktywacji NFkB, co prowadzi do wywołania stresu oksydacyjnego w komórkach nowotworowych.

Podsumowanie - wpływ CBD z konopi na raka prostaty

Przeprowadzone badania wykazały, że CBD może stanowić obiecującą cząstkę terapeutyczną w leczeniu raka prostaty. Jego antyproliferacyjne działanie na komórki nowotworowe PC3 zostało potwierdzone, co skutkowało promowaniem wewnętrznego szlaku apoptozy poprzez aktywację mitochondriów i rodziny białek NFkB. Dodatkowo zaobserwowano wewnątrzkomórkowe wytwarzanie ROS (reaktywnych form tlenu) oraz redukcję stanu komórkowego redoksowego, co wskazuje na pozytywny wpływ CBD na procesy związane z rakiem prostaty. Te odkrycia otwierają nowe perspektywy w poszukiwaniach terapii nowotworowych opartych na kannabinoidach, zwłaszcza w kontekście układu rozrodczego i łagodzenia raka prostaty.

Źródło

  1. "Anti-proliferative effect of Cannabidiol in Prostate cancer cell PC3 is mediated by apoptotic cell death, NFκB activation, increased oxidative stress, and lower reduced glutathione status" Jie Li, Tengfei Gu, Shengping Hu, Baiye Jin

Poznaj odpowiedzi na ważne pytania na temat raka prostaty

(FAQ)

Jakie są pierwsze objawy raka prostaty?

Wśród wczesnych objawów raka prostaty wymienia się zwłaszcza odczucie ciągłego parcia na oddawanie moczu, nagłe, trudne do opanowania parcie na mocz, ból i pieczenie podczas mikcji, trudności w rozpoczęciu oddawania moczu, wrażenie niepełnego opróżnienia pęcherza po oddaniu moczu, częste oddawanie moczu w nocy, wąski strumień moczu, dolegliwości bólowe w okolicy krocza i podbrzusza.

Komentarze do wpisu (0)

Logowanie/Rejestracja
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wybrane dla Ciebie
Olejek CBD 5% bez chlorofilu w buteleczce 10 ml
Olejek CBD 5% bez chlorofilu w buteleczce 10 ml

48,60 zł

Cena regularna: 54,00 zł

Najniższa cena: 48,60 zł
szt.
Dwufazowe serum CBD do twarzy (600 mg CBD / 30 ml)
Dwufazowe serum CBD do twarzy (600 mg CBD / 30 ml)

107,10 zł

Cena regularna: 119,00 zł

Najniższa cena: 107,10 zł
Krem CBD do twarzy na noc (300 mg CBD / 30 ml)
Krem CBD do twarzy na noc (300 mg CBD / 30 ml)

62,10 zł

Cena regularna: 69,00 zł

Najniższa cena: 65,55 zł
szt.
Olejek CBD 5% z olejem MCT w buteleczce 10 ml
Olejek CBD 5% z olejem MCT w buteleczce 10 ml

48,60 zł

Cena regularna: 54,00 zł

Najniższa cena: 48,60 zł
Olejek CBDA + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml
Olejek CBDA + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml

58,50 zł

Cena regularna: 65,00 zł

Najniższa cena: 58,50 zł
szt.
Olejek CBN + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml
Olejek CBN + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml

75,60 zł

Cena regularna: 84,00 zł

Najniższa cena: 67,00 zł
szt.

Baza wiedzy

  

A

anandamid

B

beta-kariofilen

biblia cbd

blog konopny

Bogdan Jot

ból zęba

C

cannabidiol

cannabidiolic acid

CBD

CBD dla kota

CBD dla psa

CBD dla seniora

CBD działanie

CBD krem

CBD na odchudzanie

CBD na sen

CBD nie działa?

CBD przeciwwskazania

CBD w walce z rakiem

CBD właściwości

CBDA

CBDA a CBD

CBG

CBG a CBD

CBG działanie

CBN

choroba zwyrodnieniowa stawów u psów a CBD

choroby naczyniowe

co to jest CBD?

cytochrom P450 (CYP)

czerniak

D

E

efekt otoczenia

ekstrakcja alkoholowa

endokannabinoidy

endometrioza

F

fibromialgia

fitokannabinoidy

flawonoidy konopne

full spectrum

G

GABA

glejak wielopostaciowy

Golden Cannabis

H

homeostaza

I

immunosescencja

J

jak rzucić palenie

K

kannabidiol

kannabidiol leczy

kannabigerol

kannabinoidy

kannabinol

kosmetyki konopne

kosmetyki z CBD

krem CBD

krople CBD

krople CBD 10

krople CBD dla kota

krople CBD dla psa

krople CBD na sen

krople CBG

książki o CBD

L

ligand

Ł

M

metabolizm pierwszego przejścia

migrena

N

niedobór endokannabinoidów

niedoczynność tarczycy

nieswoiste zapalenie jelit

nikotyna a CBD

neuroprzekaźnik

O

olej CBD 10

olej CBD 30

olej CBD 5%

olej CBD nie działa?

olej CBD właściwości

olej CBD+CBDA

olej konopny

olej konopny CBD 30

olejek CBD

olejek CBD 5

olejek CBD 5 procent

olejek CBD 500 mg

olejek CBD 10

olejek CBD 10 procent

olejek CBD 20

olejek CBD 20 procent

olejek CBD 30

olejek CBD 30 procent

olejek CBD dawkowanie

olejek CBD dla kota

olejek CBD dla psa

olejek CBD dla zwierząt

olejek CBD działanie

olejek CBD jak stosować

olejek CBD opinie

olejek CBD skutki uboczne

olejek CBD+CBG

olejek CBDA

olejek CBG

olejek CBN

olejek konopny

olejek konopny CBD 5

olejek konopny CBD 10

olejek konopny CBD 20

olejek na sen

olejki CBD

P

padaczka lekooporna

padaczka u psa a CBD

pasta do zębów z CBD

problemy ze snem

próchnica zębów

PTSD

R

rak piersi

rak prostaty

rak jelita grubego

receptory 5-HT1A

receptory CB1

receptory CB2

receptory kannabinoidowe

reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

S

sarkopenia

serum CBD

skutki uboczne CBD

stany lękowe

syntetyczne kannabinoidy

T

terpeny konopne

THC

THC a CBD

trądzik

trichomy

U

udar mózgu

układ endokannabinoidowy

układ endokannabinoidowy u zwierząt

W

witamina D

X

Y

Z

zapalenie dziąseł

zapalenie dziąseł u kotów

zespół jelita drażliwego

zespół napięcia przedmiesiączkowego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
-->
Sklep internetowy Shoper Premium