Cannaba Organics
Padaczka u psa a stosowanie olejku CBD 0

Padaczka u psa a stosowanie olejku CBD

Padaczka jest częstym zaburzeniem neurologicznym występującym zarówno u psów, jak i u ludzi. U około jednej trzeciej pacjentów z psami jest ona oporna na leczenie i nawet po pojawieniu się nowych leków przeciwpadaczkowych dla ludzi, możliwości leczenia u psów pozostają ograniczone. Patogeneza i patofizjologia padaczki jest intensywnie badana zarówno u ludzi, jak i w modelach gryzoni doświadczalnych na poziomie komórkowym i molekularnym, ale bardzo niewiele wiadomo o przyczynie padaczki u psów.
Przeciwdrgawkowe działanie kannabidiolu (CBD), które zostało potwierdzone wynikami badań na modelach zwierzęcych i badań na ludziach, wzbudziło zainteresowanie lekarzy weterynarii i właścicieli psów. Wykazano, że kannabidiol zmniejsza częstotliwość i intensywność napadów u psów, a w niektórych przypadkach może przynieść ulgę od napadów. Uważa się, że przeciwdrgawkowe działanie CBD wynika z jego zdolności do interakcji z endokannabinoidami, co pomaga regulować aktywność neuroprzekaźników w mózgu. Dodatkowo stwierdzono, że kannabidiol ma również potencjał do zmniejszenia stanu zapalnego, co może pomóc w zmniejszeniu nasilenia napadów. Ponadto, wczesne badania sugerują, że CBD może pomóc w poprawie ogólnej jakości życia psów z padaczką. Konieczne są dalsze badania w celu potwierdzenia tych ustaleń, ale jasne jest, że kannabidiol ma potencjał jako bezpieczna i skuteczna opcja łagodzenia padaczki u psów.

Czym jest epilepsja u psów?

Epilepsja występuje naturalnie u wielu gatunków, w tym u gryzoni, kotów, psów, koni, bydła, kóz, naczelnych i ludzi. Padaczka jest najczęstszym przewlekłym zaburzeniem neurologicznym u psów, a częstość jej występowania szacuje się na około 6%. Padaczka u psów nie jest zwykle różnicowana na zespoły, gdzie u ludzi wyróżnia się ponad czterdzieści zespołów padaczkowych i stanów pokrewnych. Większość psów z nawracającymi napadami nie ma uchwytnej przyczyny i jest klasyfikowana jako padaczka idiopatyczna. Brak klasyfikacji padaczki u psów może wynikać z trudności w opisie i klasyfikacji napadów, a częściowo z tego, że elektroencefalografia (EEG), która jest zapisem spontanicznej aktywności elektrycznej kory mózgowej, nie jest rutynowo stosowana w klinikach neurologii weterynaryjnej.

Czym jest padaczka idiopatyczna u psów?

Uważa się, że większość psów z nawracającymi atakami padaczki ma padaczkę idiopatyczną, to znaczy, że nie można zidentyfikować podstawowej przyczyny napadów. U tych zwierząt badanie neurologiczne, hematologia i biochemia, dynamiczne badanie kwasów żółciowych, stężenie amoniaku w surowicy, obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) oraz analiza płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) nie wykazują istotnych nieprawidłowości, chociaż przedłużające się napady lub stan padaczkowy mogą powodować przejściowe deficyty neurologiczne i zmiany w MRI.

Przyczyny napadów padaczkowych

Przyczyna padaczki u psów jest słabo poznana. Sugeruje się, że patofizjologia padaczki polega na zaburzeniu równowagi między pobudzeniem i hamowaniem neuroprzekaźników, a zwiększone pobudzenie lub zmniejszone hamowanie może prowadzić do aktywności epileptycznej w mózgu. Glutaminian jest głównym neuroprzekaźnikiem pobudzającym, a kwas γ-aminomasłowy (GABA) jest głównym neuroprzekaźnikiem hamującym w ośrodkowym układzie nerwowym. Zablokowanie hamowania GABA-ergicznego wywołuje drgawki i dlatego utrata hamowania GABA-ergicznego może być kluczowym w powstawaniu ataku padaczkowego.

Jak CBD działa w przypadku padaczki?

Obecny stan wiedzy przemawia przeciwko funkcjonalnemu znaczeniu receptorów endokannabinoidowych CB1 i CB2 dla przeciwdrgawkowego działania CBD. Jak dotąd, dokładne mechanizmy kontroli napadów padaczkowych przez CBD nie zostały wyjaśnione u zwierząt weterynaryjnych ani u ludzi. Badania eksperymentalne skupiły się jednak na trzech możliwych mechanizmach, które mogą być istotne dla przeciwpadaczkowego działania CBD. Wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia ma duży wpływ na uwalnianie neuroprzekaźników z pęcherzyków presynaptycznych, a zatem może w istotny sposób wpływać na pobudliwość. Zgodnie z tą kluczową rolą wewnątrzkomórkowego wapnia dla nadpobudliwości, dwa z sugerowanych celów CBD wydają się obniżać wewnątrzkomórkowe stężenia wapnia.
Pierwszym mechanizmem jest działanie CBD na sierocy receptor sprzężony z białkiem G-55 (GPR55), który może pośredniczyć we wzroście wewnątrzkomórkowego stężenia wapnia i moduluje wzorce ekspresji genów. Kannabidiol wydaje się działać jako antagonista.
Drugim mechanizmem jest działanie kannabidiolu na receptor TRPV1 (transient receptor potential vanilloid-1), który pośredniczy w napływie sodu i wapnia, a tym samym może zwiększać aktywność synaptyczną. Kannabidiol może działać jako agonista TRPV1, który wywołuje szybkie ograniczenie i zmniejszenie sygnalizacji i aktywności w której pośredniczy TRPV1, dlatego też interakcja z TRPV1 jest kluczowa dla działania przeciwnapadowego CBD.
Trzecim mechanizmem jest hamowanie wychwytu adenozyny. Wiadomo, że zmniejszenie ilości zewnątrzkomórkowej adenozyny może przyczyniać się do rozwoju padaczki, a zwiększenie jej poziomu może wywierać działanie przeciwdrgawkowe, co ma znaczenie dla zakończenia napadu. Obserwacje odzwierciedlają wyniki sugerujące, że obniżony poziom adenozyny jest jednym z czynników mogących przyczyniać się do rozwoju padaczki. Dowody doświadczalne wspierają wpływ CBD na procesy sygnalizacji w których pośredniczy adenozyna. W szczególności CBD może zwiększać pozakomórkowe stężenia adenozyny w oparciu o hamowanie komórkowego wychwytu puryn. Zasugerowano więc, że hamowanie transportu adenozyny i związane z tym wzmocnienie sygnalizacji adenozyny może przyczyniać się do przeciwdrgawkowego działania CBD.

W jaki sposób CBD może pomóc psom z epilepsją? - najnowsze badania i potencjalne skutki uboczne

Podczas gdy wczesne doniesienia o możliwej korzyści medycznej z preparatów na bazie konopi sięgają około 2700 roku przed naszą erą, dopiero w ostatniej dekadzie uzyskano dowody z otwartych i kontrolowanych placebo badań randomizowanych wykazujących skuteczność przeciwpadaczkową CBD u ludzkich pacjentów cierpiących na zespoły genetyczne z opornymi na leczenie napadami. Dostępne informacje z medycyny ludzkiej wywołały zainteresowanie lekarzy weterynarii i właścicieli psów.
Dostępne dane pochodzące od innych gatunków, w tym od pacjentów ludzkich, sugerują, że prawdopodobnie CBD może wywierać działanie przeciwdrgawkowe u psów. Dotychczasowe dane kliniczne z badań kontrolowanych ograniczają się do dwóch badań u psów z oporną na leczenie padaczką idiopatyczną.
W 2022 roku przeprowadzono randomizowane, badania kliniczne u czternastu psów z padaczką idiopatyczną lub przypuszczalnie idiopatyczną. W badaniu tym psy otrzymywały placebo lub bogaty w CBD i kwas kannabidiolowy (CBDA) ekstrakt z konopi w preparacie z olejem sezamowym. Leczenie zamieniano po 3 miesiącach. Podczas ekspozycji na CBD/CBDA częstotliwość napadów, jak również liczba dni z aktywnością napadową były znacząco niższe niż w fazie placebo. Liczba respondentów z ≥ 50-procentową redukcją częstotliwości napadów wyniosła sześć z 14 psów w fazie leczenia CBD/CBDA, podczas gdy odpowiedniej redukcji nie zaobserwowano, gdy psy otrzymywały placebo. Z wyjątkiem łagodnego wzrostu fosfatazy alkalicznej, nie uwidoczniły się żadne zmiany w liczbach krwi i chemii surowicy. Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, skutki uboczne były niewielkie, z sennością i ataksją obserwowanymi odpowiednio u trzech i czterech psów.
Inne wcześniejsze badanie przeprowadzone w 2019 roku miało za zadanie ocenić skuteczność CBD u psich pacjentów z padaczką oporną na leczenie. Dane dotyczące napadów z 16 tygodni przed rozpoczęciem badania zostały uznane za dane wyjściowe do porównania z fazą badania. Podczas gdy średnia miesięczna częstotliwość napadów nie uległa zmianie w grupie placebo, u psów leczonych CBD widoczna była 33% redukcja. Chociaż wyniki te mogą wskazywać na przeciwdrgawkowe działanie CBD, liczba respondentów z co najmniej 50-procentową redukcją częstotliwości napadów okazała się identyczna w obu grupach psów. Stężenia CBD w osoczu były wielokrotnie analizowane 4, 8 i 12 tygodni po rozpoczęciu badania. Co ciekawe, potwierdzono ujemną korelację między procentową zmianą częstotliwości napadów a stężeniem CBD w osoczu.
  

Źródło

  1. "Cannabidiol in canine epilepsy", Heidrun Potschka, Sofie F.M. Bhatti, Andrea Tipold, Stephanie McGrath.
  2. "Canine epilepsy: What can we learn from human seizure disorders?", Kate CHandler.

Komentarze do wpisu (0)

Logowanie/Rejestracja
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wybrane dla Ciebie
Olejek CBD 5% bez chlorofilu w buteleczce 10 ml
Olejek CBD 5% bez chlorofilu w buteleczce 10 ml

48,60 zł

Cena regularna: 54,00 zł

Najniższa cena: 48,60 zł
szt.
Dwufazowe serum CBD do twarzy (600 mg CBD / 30 ml)
Dwufazowe serum CBD do twarzy (600 mg CBD / 30 ml)

107,10 zł

Cena regularna: 119,00 zł

Najniższa cena: 107,10 zł
Krem CBD do twarzy na noc (300 mg CBD / 30 ml)
Krem CBD do twarzy na noc (300 mg CBD / 30 ml)

62,10 zł

Cena regularna: 69,00 zł

Najniższa cena: 65,55 zł
szt.
Olejek CBD 5% z olejem MCT w buteleczce 10 ml
Olejek CBD 5% z olejem MCT w buteleczce 10 ml

48,60 zł

Cena regularna: 54,00 zł

Najniższa cena: 48,60 zł
Olejek CBDA + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml
Olejek CBDA + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml

58,50 zł

Cena regularna: 65,00 zł

Najniższa cena: 58,50 zł
szt.
Olejek CBN + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml
Olejek CBN + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml

75,60 zł

Cena regularna: 84,00 zł

Najniższa cena: 67,00 zł
szt.

Baza wiedzy

  

A

anandamid

B

beta-kariofilen

biblia cbd

blog konopny

Bogdan Jot

ból zęba

C

cannabidiol

cannabidiolic acid

CBD

CBD dla kota

CBD dla psa

CBD dla seniora

CBD działanie

CBD krem

CBD na odchudzanie

CBD na sen

CBD nie działa?

CBD przeciwwskazania

CBD w walce z rakiem

CBD właściwości

CBDA

CBDA a CBD

CBG

CBG a CBD

CBG działanie

CBN

choroba zwyrodnieniowa stawów u psów a CBD

choroby naczyniowe

co to jest CBD?

cytochrom P450 (CYP)

czerniak

D

E

efekt otoczenia

ekstrakcja alkoholowa

endokannabinoidy

endometrioza

F

fibromialgia

fitokannabinoidy

flawonoidy konopne

full spectrum

G

GABA

glejak wielopostaciowy

Golden Cannabis

H

homeostaza

I

immunosescencja

J

jak rzucić palenie

K

kannabidiol

kannabidiol leczy

kannabigerol

kannabinoidy

kannabinol

kosmetyki konopne

kosmetyki z CBD

krem CBD

krople CBD

krople CBD 10

krople CBD dla kota

krople CBD dla psa

krople CBD na sen

krople CBG

książki o CBD

L

ligand

Ł

M

metabolizm pierwszego przejścia

migrena

N

niedobór endokannabinoidów

niedoczynność tarczycy

nieswoiste zapalenie jelit

nikotyna a CBD

neuroprzekaźnik

O

olej CBD 10

olej CBD 30

olej CBD 5%

olej CBD nie działa?

olej CBD właściwości

olej CBD+CBDA

olej konopny

olej konopny CBD 30

olejek CBD

olejek CBD 5

olejek CBD 5 procent

olejek CBD 500 mg

olejek CBD 10

olejek CBD 10 procent

olejek CBD 20

olejek CBD 20 procent

olejek CBD 30

olejek CBD 30 procent

olejek CBD dawkowanie

olejek CBD dla kota

olejek CBD dla psa

olejek CBD dla zwierząt

olejek CBD działanie

olejek CBD jak stosować

olejek CBD opinie

olejek CBD skutki uboczne

olejek CBD+CBG

olejek CBDA

olejek CBG

olejek CBN

olejek konopny

olejek konopny CBD 5

olejek konopny CBD 10

olejek konopny CBD 20

olejek na sen

olejki CBD

P

padaczka lekooporna

padaczka u psa a CBD

pasta do zębów z CBD

problemy ze snem

próchnica zębów

PTSD

R

rak piersi

rak prostaty

rak jelita grubego

receptory 5-HT1A

receptory CB1

receptory CB2

receptory kannabinoidowe

reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

S

sarkopenia

serum CBD

skutki uboczne CBD

stany lękowe

syntetyczne kannabinoidy

T

terpeny konopne

THC

THC a CBD

trądzik

trichomy

U

udar mózgu

układ endokannabinoidowy

układ endokannabinoidowy u zwierząt

W

witamina D

X

Y

Z

zapalenie dziąseł

zapalenie dziąseł u kotów

zespół jelita drażliwego

zespół napięcia przedmiesiączkowego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
-->
Sklep internetowy Shoper Premium