Cannaba Organics
Układ endokannabinoidowy u zwierząt - czy warto suplementować olejek CBD dla zwierząt? 0

Układ endokannabinoidowy u zwierząt - czy warto suplementować kannabinoidy i olejek CBD dla zwierząt?

Nowe obszary wiedzy na temat układu endokannabinoidowego u zwierząt (ECS) i jego powszechnej obecności u większości istot zwierzęcych otwiera drzwi do innowacyjnych podejść w leczeniu bólu, chorób nowotworowych, regulacji zaburzeń neurologicznych, redukcji stresu, zwalczania lęku oraz stanów zapalnych. Zarówno naturalnie występujące, jak i wprowadzone z zewnątrz substancje związane z ECS mogą działać jako bezpośrednie czynniki aktywujące lub wpływać na ten układ w inny sposób.
Badania związane z układem endokannabinoidowym u zwierząt pokazują, że jest on obecny u wielu gatunków ssaków, a nawet u tak prymitywnych organizmów bezkręgowych jak Hydra (H. vulgaris). Wydaje się, że owady są wyjątkiem, nieposiadając tym układu, który odgrywa istotną rolę w utrzymaniu homeostazy układu nerwowego, odpornościowego i wielu innych narządów.

Czym jest układ endokannabinoidowy?

ECS (endocannabinoid system), czyli układ endokannabinoidowy, został odkryty w wyniku badań nad psychotropowym fitokannabinoidem, znanym jako THC, który znajduje się w roślinie Cannabis sativa L. (Konopie siewne). Pierwszy występujący w błonie komórki (błonowy) receptor kannabinoidowy, znany jako receptor kannabinoidowy CB1, został znaleziony podczas poszukiwań celów biologicznych dla THC. THC jest jedynym kannabinoidem, który wywołuje efekty psychotropowe i jest odpowiedzialny za część właściwości biomedycznych tej rośliny. Odkryto, że inne kannabinoidy, takie jak kannabidiol (CBD), kannabigerol (CBG), kannabichromen (CBC), oraz mniejsze kannabinoidy, terpeny i flawonoidy, wykazują podobną aktywność biomedyczną co THC, ale bez negatywnych skutków ubocznych związanych z psychotropowym działaniem.
Następnie, odkryto drugi receptor GPCR, znany jako receptor kannabinoidowy CB2. Receptory sprzężone z białkiem G, nazywane także receptorami białkowymi związanymi z białkiem G (GPCR), to największa i jednocześnie najbardziej zróżnicowana grupa receptorów w organizmach, które pełnią kluczową rolę w przekazywaniu sygnałów do wnętrza komórki. Zarówno receptory błonowe CB1, jak i CB2, odgrywają kluczową rolę w wielu istotnych procesach biologicznych, takich jak plastyczność neuronów, kontrola bólu, regulacja lęku, działanie przeciwzapalne, wpływ na układ nerwowy, funkcja immunologiczna, regulacja metaboliczna i wzrost kości.
Po odkryciu receptorów błonowych, naukowcy szybko zidentyfikowali naturalne ligandy endogenne tych receptorów, znane jako endokannabinoidy. Jeden z tych endokannabinoidów to anandamid, który wywołuje uczucie euforii i jest często określany jako cząsteczka szczęścia. Drugim endokannabinoidem jest 2-arachidonoiloglicerol (2-AG). Oba te związki mogą łączyć się z receptorami endokannabinoidowymi CB1 i CB2.
Endokannabinoidy są wytwarzane na bieżąco przez enzymy znajdujące się w błonie komórkowej, zwłaszcza pod wpływem wzrostu poziomu wapnia w komórkach spowodowanego depolaryzacją neuronów. Poziom endokannabinoidów, znany jako "ton endokannabinoidowy", jest zróżnicowany w zależności od konkretnego rodzaju tkanki i zależy od równowagi między szybkością ich produkcji a degradacją enzymatyczną. Hydrolaza amidu kwasu tłuszczowego (FAAH) i lipaza monoacyloglicerolowa (MAGL) to enzymy, które odgrywają kluczową rolę w regulacji poziomu endokannabinoidów. Anandamid (AEA) i 2-AG, będące dwoma endogennymi endokannabinoidami, są metabolizowane przez FAAH i MAGL. FAAH może również metabolizować 2-AG, chociaż w mniejszym stopniu.

Olejek CBD dla zwierząt - czy zwierzęta posiadają układ endokannabinoidowy?

Układ endokannabinoidowy, który występuje praktycznie u wszystkich zwierząt, od najbardziej zaawansowanych, takich jak ssaki, po te bardziej prymitywne, jak parzydełkowce (Cnidaria), jest dowodem na jego istotną rolę w biologii. Badania wykazały obecność tego systemu u różnych grup zwierząt, włączając w to kręgowce (takie jak ssaki, ptaki, gady i ryby) oraz bezkręgowce (na przykład jeżowce, pijawki, małże, nicienie i inne).
W przeciwieństwie do informacji dotyczących korzyści zdrowotnych wynikających ze stosowania kannabinoidów u ludzi, istnieje brak wystarczających danych na temat tych samych korzyści u zwierząt, poza badaniami na zwierzętach laboratoryjnych. Niemniej jednak, wiadomo, że układ endokannabinoidowy, który występuje u wszystkich gatunków zwierząt (oprócz owadów), oferuje podobne korzyści niezależnie od gatunku.
Chociaż struktura receptora CB1 pozostaje zbliżona u różnych gatunków ssaków, zidentyfikowano różnice w sekwencjach białkowych receptora CB2 u ludzi, szczurów i psów. Jest to ważne, pomimo że poziomy ekspresji tego receptora na powierzchni komórek oraz szlaki sygnałowe, w które jest zaangażowany, wpływają na jego funkcję. Dodatkowo, wykazano, że poziom wiązania endogennego liganda z receptorem CB2 u psów jest znacznie niższy (około 30 razy) niż u ludzi i szczurów.
Badania związane z ECS u koni pozwoliły ustalić, gdzie dokładnie znajdują się główne receptory kannabinoidowe CB1 i CB2, a także inne receptory związane z kannabinoidami, takie jak TRPA1, PPAR-alfa i receptor serotoninowy 1a (5-HT). W celu lepszego zrozumienia, jak są rozmieszczone receptory na które wpływa CBD na zwierzęta, przeprowadzono badanie, w którym zidentyfikowano cztery konkretne receptory, które reagują na CBD. Są to receptory TRPV1, PPAR-γ, GPR55 i GPR3.
Receptory związane z kannabinoidami występowały w różnych rodzajach komórek w nerwach czuciowych, komórkach satelitarnych układu nerwowego (SGC), makrofagach i innych komórkach międzyneuronalnych w korzeniach grzbietowych nerwów koni. Istnieje wyraźny związek funkcjonalny między neuronami czuciowymi a komórkami satelitarnymi w przetwarzaniu sygnałów bólowych w obwodowym układzie nerwowym. Wyniki uzyskane w badaniach na koniach były zgodne lub podobne do wyników uzyskanych w badaniach na szczurach i świnek morskich. Te odkrycia stanowią podstawę anatomiczną dla dalszych badań nad potencjalnymi terapeutycznymi zastosowaniami kannabinoidów.

Znaczenie układu endokannabinoidowego u psa z atopowym zapaleniem skóry

Układ endokannabinoidowy u psa, podobnie jak u ludzi, ma wpływ na sen, apetyt, odporność, funkcje mózgu i odczuwanie bólu. Ten układ jest związany z wieloma procesami fizjologicznymi zachodzącymi w ciele psa. Poprzez stosowanie olejku CBD dla zwierząt można regulować te procesy, przywracając równowagę w organizmie.
Porównując układ nerwowy młodszych psów z układem nerwowym starszych psów, w tkance mózgowej stwierdzono niższą ekspresję receptora CB1.
Keratynocyty warstwy ponadpodstawnej CB1 i CB2 są równomiernie rozmieszczone w naskórku zdrowych psów. W naskórku człowieka, receptor CB1 jest obecny w warstwie kolczystej (stratum spinosum) i warstwie ziarnistej (stratum granulosum), natomiast receptor CB2 jest wykrywany w keratynocytach warstwy podstawnej (stratum basale). Zarówno psy zdrowe, jak i psy z atopowym zapaleniem skóry posiadają receptory CB1 i CB2 w ich naskórku, jednak w badaniach stwierdzono, że poziom receptorów CB1 jest podwyższony u psów chorych na atopowe zapalenie skóry.
Istnieje różnica anatomiczna między psią i ludzką strukturą naskórka - psi naskórek ma 2-3 jądrzaste warstwy komórek, podczas gdy ludzki naskórek ma 6-7 jądrzastych warstw komórek. Psy z atopowym zapaleniem skóry mają naskórek w stanie hiperplazji. Keratynocyty w górnej warstwie naskórka wykazują silną immunoreaktywność dla receptorów CB1 i CB2, podczas gdy keratynocyty w warstwie podstawnej wykazują słabą reaktywność dla CB1, ale silną dla CB2. Jest to silna wskazówka, że receptory te są regulowane w górę podczas stanu zapalnego naskórka. Stwierdzono, że agoniści zarówno receptorów CB1, jak i CB2 zmniejszają degranulację komórek tucznych, co jest ważnym krokiem w rozwoju reakcji nadwrażliwości.

Endokannabinoidy a regulacja lęku i stresu u zwierząt domowych

Wiele psów doświadcza stresu, gdy są oddzielone od swoich opiekunów, a także podczas podróży samochodem. Właściciele zwierząt stosują różne podejścia do zarządzania tymi kwestiami, od szkolenia po podawanie leków i suplementów, często z mieszanymi rezultatami. Kannabidiol (CBD) może łagodzić stres i niepokój u ludzi, ale jego wpływ na stres u psów jest mniej udokumentowany. Jedno z badań z 2023 roku miało na celu zrozumienie wpływu pozostawania samemu i podróżowania samochodem na pomiary stresu u psów oraz ustalenie, czy olejek CBD dla psa na uspokojenie w jednej dawce może pozytywnie wpłynąć na wszelkie miary stresu. W badaniu populacja psów została pozostawiona sama w znanym pomieszczeniu lub przeszła krótką podróż samochodem. Szereg pomiarów fizjologicznych i behawioralnych zebrano przed, w trakcie i po teście. Zaobserwowano znaczące zmiany w kilku pomiarach związanych ze stresem (kortyzol w surowicy, średnia temperatura ucha, tętno, zmienność tętna, skomlenie i czynnik zachowania stresu / niepokoju) od wartości wyjściowej do testu, przy czym paradygmat testu podróży samochodem wywołał ogólnie wyraźniejszą reakcję na stres. Łagodzący wpływ leczenia CBD różnił się w zależności od pomiaru i testu, przy czym niektóre wskazywały na znaczne zmniejszenie stresu u psów w porównaniu z grupą placebo.

Receptory kannabinoidowe a uśmierzanie bólu u psa przez stosowanie CBD w połączeniu z gabapentyną

Endokannabinoidy wpływają na przewodnictwo nerwowe sygnałów bólowych, zarówno poprzez zmniejszenie sygnałów bólu, jak i zmniejszenie stanu zapalnego poprzez aktywację receptorów kannabinoidowych. Od 2018 roku do tej pory przeprowadzono łącznie pięć badań nad suplementacją CBD w leczeniu przewlekłego bólu u psów. Suplementacja CBD była dostarczana poprzez doustne podawanie oleju CBD, spożywanie tabletek wzbogaconych CBD, oleju konopnego wzbogaconego CBD dostarczanego w żywności oraz spożywanie liposomalnie kapsułkowanego CBD w dawkach 0,3-4,12 mg/kg masy ciała i  łagodziła ból zwyrodnieniowy stawów u psów oraz poprawiało jakość ich życia. Badanie z 2020 roku wykazało, że u psów przyjmujących gabapentynę, lek stosowany w leczeniu bólu neuropatycznego, dodatkowa suplementacja CBD pozwoliła jednej trzeciej psów na odstawienie leku, a kolejna jedna trzecia psów była w stanie zmniejszyć dawki.

Przeciwnowotworowe działanie CBD u zwierząt

Układ endokannabinoidowy wpływa na procesy związane z rozwojem nowotworów, takie jak różnicowanie komórek, proliferacja, inwazja i angiogeneza. Kannabidiol zawarty w oleju CBD może pomóc zwierzętom chorym na raka poprzez zwiększenie apetytu i łagodzenie nudności. Kannabinoidy są istotnym elementem wielu terapii przeciwnowotworowych. W wynikach badań jednej z kombinowanej terapii przeciwnowotworowej u psów przeprowadzonej w 2021 roku, czytamy, że kannabidiol zmniejszył żywotność komórek i indukował apoptozę w komórkach urotelialnych (dróg moczowych). Co więcej, połączenie kannabidiolu z chemioterapią mitoksantronem i winblastyną znacznie zmniejszyło żywotność komórek i zwiększyło apoptozę w porównaniu do leczenia samym pojedynczym lekiem.

Podsumowanie - układ endokannabinoidowy u zwierząt

Z raportów naukowych jasno wynika, że układ endokannabinoidowy jest nie tylko obecny u niemal wszystkich zwierząt, ale również pełni kluczową rolę w zachowaniu równowagi w wielu układach narządowych. Układ endokannabinoidowy u zwierząt reguluje działanie nerwowego i odpornościowego systemu, a także innych systemów narządowych poprzez skomplikowaną sieć receptorów i sygnałów chemicznych, mając na celu złagodzenie bólu i stanów zapalnych, regulację metabolizmu i funkcji nerwowych, promowanie zdrowych procesów trawienia oraz wspieranie rozrodczości i rozwoju zarodkowego.

Źródło

  1. "The Endocannabinoid System of Animals", Robert J. Silver.
  2. "Combination therapy with cannabidiol and chemotherapeutics in canine urothelial carcinoma cells", Jordon M Inkol, Samuel E Hocker, Anthony J Mutsaers.

Poznaj odpowiedzi na ważne pytania na temat układu endokannabinoidowego u zwierząt

(FAQ)

Jak działa CBD na psy?

Układ endokannabinoidowy u psa, podobnie jak u ludzi, ma wpływ na sen, apetyt, odporność, funkcje mózgu i odczuwanie bólu. Ten układ jest związany z wieloma procesami fizjologicznymi zachodzącymi w ciele psa. Poprzez stosowanie CBD można regulować te procesy, przywracając równowagę w organizmie psa.

Komentarze do wpisu (0)

Logowanie/Rejestracja
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Wybrane dla Ciebie
Olejek CBD 5% bez chlorofilu w buteleczce 10 ml
Olejek CBD 5% bez chlorofilu w buteleczce 10 ml

48,60 zł

Cena regularna: 54,00 zł

Najniższa cena: 48,60 zł
szt.
Dwufazowe serum CBD do twarzy (600 mg CBD / 30 ml)
Dwufazowe serum CBD do twarzy (600 mg CBD / 30 ml)

107,10 zł

Cena regularna: 119,00 zł

Najniższa cena: 107,10 zł
szt.
Krem CBD do twarzy na noc (300 mg CBD / 30 ml)
Krem CBD do twarzy na noc (300 mg CBD / 30 ml)

62,10 zł

Cena regularna: 69,00 zł

Najniższa cena: 65,55 zł
szt.
Olejek CBD 5% z olejem MCT w buteleczce 10 ml
Olejek CBD 5% z olejem MCT w buteleczce 10 ml

48,60 zł

Cena regularna: 54,00 zł

Najniższa cena: 48,60 zł
Olejek CBDA + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml
Olejek CBDA + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml

58,50 zł

Cena regularna: 65,00 zł

Najniższa cena: 58,50 zł
szt.
Olejek CBN + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml
Olejek CBN + CBD 5% surowy z chlorofilem w buteleczce 10 ml

75,60 zł

Cena regularna: 84,00 zł

Najniższa cena: 67,00 zł
szt.

Baza wiedzy

  

A

anandamid

B

beta-kariofilen

blog konopny

Bogdan Jot

biblia cbd

C

cannabidiol

cannabidiolic acid

CBD

CBD dla kota

CBD dla psa

CBD dla seniora

CBD działanie

CBD krem

CBD na odchudzanie

CBD na sen

CBD nie działa?

CBD przeciwwskazania

CBD w walce z rakiem

CBD właściwości

CBDA

CBDA a CBD

CBG

CBG a CBD

CBG działanie

CBN

choroba zwyrodnieniowa stawów u psów a CBD

choroby naczyniowe

co to jest CBD?

cytochrom P450 (CYP)

czerniak

D

E

efekt otoczenia

ekstrakcja alkoholowa

endokannabinoidy

endometrioza

F

fibromialgia

fitokannabinoidy

flawonoidy konopne

full spectrum

G

GABA

glejak wielopostaciowy

Golden Cannabis

H

homeostaza

I

immunosescencja

J

jak rzucić palenie

K

kannabidiol

kannabidiol leczy

kannabigerol

kannabinoidy

kannabinol

kosmetyki konopne

kosmetyki z CBD

krem CBD

krople CBD

krople CBD 10

krople CBD dla kota

krople CBD dla psa

krople CBD na sen

krople CBG

książki o CBD

L

ligand

Ł

M

metabolizm pierwszego przejścia

migrena

N

niedobór endokannabinoidów

niedoczynność tarczycy

nieswoiste zapalenie jelit

nikotyna a CBD

neuroprzekaźnik

O

olej CBD 10

olej CBD 30

olej CBD 5%

olej CBD nie działa?

olej CBD właściwości

olej CBD+CBDA

olej konopny

olej konopny CBD 30

olejek CBD

olejek CBD 5

olejek CBD 5 procent

olejek CBD 500 mg

olejek CBD 10

olejek CBD 10 procent

olejek CBD 20

olejek CBD 20 procent

olejek CBD 30

olejek CBD 30 procent

olejek CBD dawkowanie

olejek CBD dla kota

olejek CBD dla psa

olejek CBD dla zwierząt

olejek CBD działanie

olejek CBD jak stosować

olejek CBD opinie

olejek CBD skutki uboczne

olejek CBD+CBG

olejek CBDA

olejek CBG

olejek CBN

olejek konopny

olejek konopny CBD 5

olejek konopny CBD 10

olejek konopny CBD 20

olejek na sen

olejki CBD

P

padaczka lekooporna

padaczka u psa a CBD

pasta do zębów z CBD

problemy ze snem

próchnica zębów

PTSD

R

rak piersi

rak prostaty

rak jelita grubego

receptory 5-HT1A

receptory CB1

receptory CB2

receptory kannabinoidowe

reumatoidalne zapalenie stawów (RZS)

S

sarkopenia

serum CBD

skutki uboczne CBD

stany lękowe

syntetyczne kannabinoidy

T

terpeny konopne

THC

THC a CBD

trądzik

trichomy

U

udar mózgu

układ endokannabinoidowy

układ endokannabinoidowy u zwierząt

W

witamina D

X

Y

Z

zapalenie dziąseł

zapalenie dziąseł u kotów

zespół jelita drażliwego

zespół napięcia przedmiesiączkowego

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
-->
Sklep internetowy Shoper Premium